Dansk detail Rengøring logo tekst

Persondata politik

**Dansk Detail & Administration ApS, herunder Dansk Detail Rengøring ApS**

**Politik vedrørende kunders og samarbejdspartneres persondata**

**Generelt om oplysninger**
I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan Dansk Detail Rengøring ApS behandler persondata og cookies. Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, søgeadfærd og købshistorik. En cookie er en lille tekstfil, der bliver lagt på din maskine, når du færdes på Dansk Detail Rengøring ApS’s hjemmeside. En cookie bruges til at registrere, hvilke af vores sider du er på, og hvor længe, men giver os ikke information om, hvem du er.

**Hvilke persondata modtager Dansk Detail Rengøring ApS?**
Dansk Detail Rengøring registrerer data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, herunder ved salg til os eller ved køb af varer og ydelser hos os. Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger samt evt. betalingsoplysninger og får ved køb/salg oplysning om købs/salgshistorik. Når du færdes på Dansk Detail Rengøring ApS’s hjemmeside, indsamles oplysninger om din IP-adresse, din browser og evt. brugernavn, samt hvilke af vores sider du færdes på og hvornår. Ønsker du ikke, at Dansk Detail Rengøring ApS behandler dine persondata, kan det hindre køb af varer eller ydelser hos os.

**Hvad bruges personoplysninger til?**
Dansk Detail Rengøring ApS bruger dine data til at gennemføre vores aftale med dig. Oplysninger om din færden på vores hjemmeside anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside. Dansk Detail Rengøring ApS behandler udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde vore forpligtelser overfor dig som kontraktpart.

**Hvem videregiver Dansk Detail Rengøring ApS personoplysninger til?**
De personoplysninger, du afgiver til Dansk Detail Rengøring ApS som led i en kontrakt, bruger vi til at gennemføre aftalen med dig, og videregiver ikke dine oplysninger, medmindre det er en del af aftalen med dig. Vores data opbevares og beskyttes i en netløsning, der er baseret i EU, og der forefindes en databehandleraftale. Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand.

**Hvordan beskyttes dine data?**
Dansk Detail Rengøring ApS er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Dansk Detail Rengøring ApS træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når vi ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt, når de ikke længere er relevante, typisk fem år efter sidste kontakt ved køb af services.

**Særligt om cookies**
Cookies anvendes med det formål at forbedre vores hjemmeside. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du Dansk Detail Rengøring ApS’s brug af cookies. Cookies slettes efter et par måneder efter dit sidste besøg. Hvis du ønsker at slette eller blokere cookies, kan du anvende følgende vejledning: [http://minecookies.org/cookiehandtering/](http://minecookies.org/cookiehandtering/)

**Dine rettigheder**
Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, få en kopi af dine data samt til dataportabilitet, hvis det er relevant. Derudover kan du i henhold til persondatalovgivningen forlange forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandling eller få dine oplysninger begrænset – eller slettet, hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem.

Hvis du har spørgsmål til Dansk Detail Rengøring ApS’s behandling af dine data eller af vores hjemmesides brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til Dansk Detail Rengøring ApS pr. tlf, mail eller post. Kontaktoplysninger fremgår på vores hjemmeside. Ønsker du efter henvendelse til Dansk Detail Rengøring ApS at klage over virksomhedens behandling af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.